Eman Soliman

Locatie Oost, Oostpoort

Ik hoop binnenkort werk te vinden dat bij mij past.

Thuis in de stad
Ik woon in Oost sinds 2008 en sinds 2013 heb ik meer vrienden gemaakt en zitten mijn kinderen op school, daardoor voel ik me meer thuis.

Graag anders zien
Het is moeilijk om een huis te krijgen. Er zijn lange wachtlijsten en daardoor duurde het jaren om een huis te krijgen. Ik voel me soms gediscrimineerd door sommige buren of leerkrachten op school. Mijn zoon heeft een tijdje zonder leerkracht gezeten omdat er te weinig leerkrachten waren op school, dat heeft er voor gezorgd dat hij een lange tijd in dezelfde groep is blijven zitten.

Zelf doen
Ik doe veel vrijwilligerswerk, en zorg goed voor mijn kinderen. Als het niet goed gaat, neem ik altijd contact op met de school.

Nodig
Meer kans op werk, en ik zou graag een opleiding volgen naast het werk , maar ik weet niet wie me daarbij kan helpen.