Rasha Dorgham en Fatima El Maroun

Locatie Oost, Oostpoort

Rasha: Ik wil me snel ontwikkelen en werk vinden.
Fatima: Een positieve sfeer en gezelligheid zijn belangrijk. Wees lief voor elkaar en denk aan elkaar.

Thuis in de stad
Rasha: Ja! Ik heb hier familie en veel vrienden.

Fatima: Ik voel me thuis door de mensen om me heen.

Graag anders zien
Rasha: De huur en vervoerkosten zijn erg hoog en het is moeilijk om een huis te vinden en om werk te vinden door mijn gebrek aan goede taalbeheersing.

Fatima: Ik werk in een winkel in Oostpoort en zie dat door een te hoge belasting veel winkels weg gaan, dat is heel jammer. Ik wil juist dat er meer winkels komen.

Zelf doen
Rasha: Ik leer de taal zodat ik een opleiding kan volgen en daardoor een goede baan kan vinden. Ook probeer ik  actiever te zijn in de buurt.

Fatima: Ik vind een gezellige sfeer in de buurt belangrijk en probeer een gezellige sfeer te maken, ook op mijn werk.

Nodig
Rasha: De gemeente, iemand die me kan helpen om een passende baan te vinden.

Fatima: De gemeente moet meer activiteiten organiseren, zodat de mensen in de buurt bij elkaar komen en elkaar beter leren kennen.