Mona Gharib

Locatie Oost, Steve Bikoplein

Actief zijn in de buurt.

Thuis in de stad
Ik voel me thuis door mijn werk. Ik heb vier kinderen en goed contact met haar buren. Ik woon hier al 21 jaar.

Graag anders zien
Er liggen te veel alcohol flessen op straat. Ik wil graag dat er meer fietsenrekken geplaatst worden, en parkeerplekken voor scooters en brommers. Studenten moeten sneller aan een woning kunnen komen. Er moet meer aandacht moet gaan naar de mensen die door ziekte niet kunnen werken.

Zelf doen
Ik deed veel vrijwilligers werk naast mijn echte werk maar door mijn ziekte doe ik nu alleen nog vrijwilligers werk. Ook probeer ik de buurt schoon te houden.

Nodig
Ik heb de gemeente nodig voor de parkeerplekken en het schoonhouden van de straat. Ik zou graag passend werk vinden.