Olle en Roos

Locatie West, Ten Katemarkt

De mensen moeten aardiger tegen elkaar zijn.

Thuis in stad
Het is heel gezellig en we spelen vaak buiten.

Graag anders zien
De mensen moeten beter opletten op straat met het verkeer, ze moeten aardiger tegen elkaar zijn en zich aan de verkeersregels houden. Ook willen we dat de straten schoner worden.

Zelf doen
We proberen aardig te zijn tegen iedereen en respect tegenover iedereen te tonen. Ook proberen we zelf de straten schoon te houden door niks buiten op de grond te gooien.

Nodig
De gemeente moet meer aandacht geven aan het schoonmaken van de straten.