Abelrahmane Elkarouni

Locatie West, Ten Katemarkt

Ik wil graag een eigen huis, zodat ik mij kan focussen op mijn werk.

Thuis in stad
Ik ben 56 jaar en woon al 28 jaar in Nederland. Ik werk op de markt.

Graag anders zien
Parkeren is heel erg duur op de markt en daardoor heb ik minder klanten. Ik heb geen eigen huis en woon steeds op een andere plek. Via de GGZ heb ik een postadres en daar kom twee keer per week mijn brieven ophalen. Door een te lange wachtlijst kan ik moeilijk aan een eigen huis komen. Ik wil graag een eigen huis zodat hij zich beter kan focussen op zijn werk.

Zelf doen
Ik heb me ingeschreven bij Woningnet. Ik ga voor hulp naar maatschappelijk werk. En ik ga naar Nederlandse les.

Nodig
Hulp van de gemeente en van Woningnet. Ik wil voorlichting over wat mijn rechten zijn voor een huis en voor hulp.