Saida

Locatie West, Ten Katemarkt

Ik wil dat mijn kinderen goed studeren en een goede baan krijgen.

Thuis in stad
Ik voel me 80% thuis. Ik heb hier een familie en genoeg contacten.

Graag anders zien
In plaats van dat hangjongeren op straat blijven, moeten ze een bezigheid krijgen.

Zelf doen
Ik probeer mijn kinderen zo goed mogelijk goed op te voeden.

Nodig
De gemeente moet meer aandacht geven aan de jeugd.