Vincent Paul

Locatie Nieuw-West, Plein 40-45

Zonder elkaar kunnen we eigenlijk niets!

Zich thuis voelen
Ik ben 28 jaar en geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb altijd in Nieuw-West gewoond en 1 jaar rondgereisd door Azië. In Thailand hebben mensen veel meer vrijheid om zelf te ondernemen en zelf dingen te maken en te verkopen. Het is er veel socialer en er zijn minder verstikkende regels, minder vooroordelen over anderen, meer ruimte voor elkaar.

Graag anders zien
Te veel mensen staan onder dwang en controle van de overheid omdat ze afhankelijk zijn door schulden, armoede en werkloosheid. En als je wel werk hebt, dan heb je een huis nodig met een hypotheek. Pas als je van middelbare leeftijd bent en je hypotheek hebt afgelost kan je meer in vrijheid leven. Eigenlijk is dat dan alleen voorbehouden aan een bepaalde elite.

Zelf doen
Ik doe veel vrijwilligerswerk, onder meer als begeleider van Natureluur. We geven les aan kinderen in de natuur, hoe dingen zelf te maken, zoals een pijl en boog.

Nodig
Altijd als ik naar de gemeente (stadsdeelkantoor) ga om te kijken of er nog iets is wat ik kan doen, dan is er geen budget.

We hebben elkaar altijd nodig om samen te zijn, te werken, te leven. Het zou mooi zijn om met mensen die ook bezig zijn aan het organiseren van coöperaties een netwerk of collectief te vormen. Voor aansluiting bij elkaar, om sterker te staan, om agenda zettend te zijn. Het collectief kan voor medeburgers meer vrijheid afdwingen.