Guy Christian

Locatie Noord, Noorderpark

Door het parkeerbeleid en de kosten komt mijn familie veel minder op bezoek. Het is een voorbeeld hoe deze stad steeds minder leefbaar wordt.

Thuis in de stad
Ik voel me steeds minder thuis. Ik ben hier nu 10 jaar marktmeester. Ik zou graag een woning kopen maar met mijn inkomen en als alleenstaande vader is dat onmogelijk. Veel mensen leven in Amsterdam onder de armoedegrens, geen wonder dus dat deze stad verhardt en radicaliseert.

Graag anders zien
Toeristen aantrekken is uit de hand gelopen en door de gemeente gecreƫerd. De gemeente moet ophouden met marktspeler te zijn zoals bijvoorbeeld met het Afval en Energiebedrijf, het AEB. Ook de wijze waarop internationale investeerders wordt aangetrokken is scheef.

Zelf doen
Ik zou me ervoor willen inzetten dat er andere regels komen voor het kopen van vastgoed. We zijn rijk, doe ook wat voor je eigen mensen. Onze pensioenpotten zijn goed gevuld dus ook vanuit dat perspectief moet het mogelijk zijn om maatschappelijk verantwoorde investeringen te doen die toch renderen.

Nodig
Winst maken hoezo? Waarom hebben we dat doel in de gezondheidszorg, bij banken of wooncorporaties? Marktwerking en baat hebben bij schaarste, dat doet de gewone burger geen goed.