Bas Kok

Locatie Noord, NDSM terrein

Het handhaven van een slechte fietsstructuur tussen Noord en de rest van de stad zie ik als een vorm van sociale ongelijkheid.

Thuis in de stad
Ik voel me thuis als ik thuis ben met mijn gezin, met mijn vrouw en kinderen. Ik houd van Amsterdam Noord. Ik heb er een boek over geschreven.

Graag anders zien
De scheiding tussen Noord en de rest van de stad wordt nu door een slechte verbinding met pontjes opgelost. De meeste Noordelingen pakken daarom de bus. Noordelingen leven 8 jaar korter door gedragspatronen die ongezond zijn. De gemiddelde noordeling pakt de fiets niet en beweegt te weinig. Een deel van de stad zo afgescheiden houden van de rest van de stad en het handhaven van een slechte fietsstructuur zie ik als een vorm van sociale ongelijkheid.

Zelf doen
Ik zet mij al jaren in voor een fietsbrug over het IJ. Ik schrijf boeken en columns in het NRC en het Parool. Ik praat met lokale politici. Ook zet ik me in voor het opheffen van de segregatie in het onderwijs door scholen in Noord meer te verbinden met andere scholen in de stad. Door gezamenlijke lesprogramma’s te gaan maken, komen de leerlingen van de uiteenlopende scholen toch met elkaar in contact.

Nodig
Ik ben een idealist en geloof erin dat het wenselijke ook mogelijk gemaakt kan worden. Nog een voorbeeld: Het ‘Paard van Noord’ was een oude industriële hijskraan die stond te verroesten en vernietigd zou worden. Ik vond deze hijskraan een eervol symbool van Noord met diens grootschalige en productieve scheepsbouw in het verleden. Bewoners, sponsors en met de inzet van politici is er zo’n 300.000 euro bijeengebracht om deze hijskraan te renoveren. Nu heeft deze Vinexbuurt toch een zichtbare band met het industrieel verleden.