Frans Schraven

Locatie Noord, Zonneplein

We vroegen de kinderen in de buurt vaker te zwaaien naar de ouderen wanneer zij langs hun huizen liepen wat heeft geleid tot allerlei sociale initiatieven.

Thuis in de stad
Ik ben een boerenzoon. Natuur is heel belangrijk voor mij. Aan cultuur heb ik zowat mijn hele leven gewijd met mijn theatergezelschap Opus One. Als natuur en cultuur in evenwicht is, dan voel ik mij thuis. In deze buurt in Noord, waar ik ook woon, heeft Ymere veel vastgoed. Helaas is er steeds meer de tendens… that it is all about the money

Graag anders zien
In het onderwijs gaat het om leerlijnen en onderwijsconcepten… Te veel bla bla… Ik denk dat het ook belangrijk is kinderen en jongeren in aanraking te brengen met hun directe leefomgeving. Zo kunnen zij samen leren en deel uitmaken van activiteiten en sociale verhoudingen op een manier die betekenisvol is.┬á

Zelf doen
Ik ben jaren geleden gevraagd de programmering hier in het Zonnehuis te verzorgen. We werken ook samen met Paradiso en regelmatig spelen hier muzikanten van wereldformaat. Met de kinderen ontstonden sociale initiatieven die we proberen continuïteit te geven.

Nodig
Mensen kopen online of bij grote winkelketens en er komen minder winkels op het plein. We willen dit opnieuw inrichten met sociaaleconomische activiteiten en voorzieningen die goed zijn voor de gemeenschap.