Te Fu

Locatie Noord, Mosplein

Ik gun iedereen wat ze mij ook toewensen. Om te beginnen wens ik iedereen het beste toe.

Thuis in de stad
Ik voel me thuis als ik contact hebt met andere mensen en respons krijg. Actief zijn en niet reactief, initiatief nemen naar iedereen, dat vind ik belangrijk. En niet ieder voor zich en god tegen allen. Ik vind het belangrijk dat ook de jeugd zich realiseert dat dat de verkeerde weg is.

Graag anders zien
Ik maak er geen dagtaak van om mensen te verbeteren. Ik wil geen betweter worden. Het moet vanuit de mensen zelf komen. Vanuit de gemeente is het belangrijk recreatieve en gezondheid stimulerende activiteiten te faciliteren. Het is belangrijk om op die manier in de toekomst te investeren. Dus ook in de geestelijke gezondheid. De bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn slecht en kortzichtig. Economisch hebben we het hier in Nederland zo goed, zeggen ze, maar we hebben wel voedselbanken. Er is veel verborgen armoede. Er is wat mij betreft niets schrijnender dan de werkende armen.

Zelf doen
Ik ben 59 jaar en zou wel vrijwilligerswerk willen doen, koken bijvoorbeeld. Ik ben deels Chinees en houd van lekker eten en koken.

Nodig
Een woning in de stad voor onze kinderen is dan dus niet meer haalbaar.  Dat is onacceptabel. Er moet dus meer betaalbaar gebouwd worden. Vanuit de gemeente dient er ook een anti-speculatie beleid te worden vastgesteld en uitgerold. Het komt hierbij enkel aan op politieke wil.