Max Hell

Locatie Noord, NDSM terrein

Dat nieuwe bouwen gaat toch niet leiden tot een stad die volledig opgeruimd is en voortdurend in het gareel loopt, hoop ik?

Thuis in de stad
Ik voel me thuis in het stadsdeel waar ik veel ben, het 4e Gymnasium in West. Met mijn vrienden ben ik vaak in het Westerpark en we spelen daar dan muziek. Ik woon in Waterland en ben ook vaak in het Twiske. Amsterdam zie ik als een ruim gebied, als Groot-Amsterdam.

Graag anders zien
Ik woonde tot mijn 12e in Zuid en voelde me daar minder thuis. Het valt het me op dat mensen elkaar daar niet aankijken en niet groeten. Het lijkt ook het gebied waar veel expats landen. Het is net alsof mensen met meer geld de neiging hebben om in de publieke ruimte onpersoonlijk te zijn. En ja, ik vind het belangrijk om als het ware bestaanserkenning op straat te ervaren (lacht).

Zelf doen
Ik maak muziek met mijn vrienden. Op school brengen we best veel tijd door in de studio’s. We gaan ook de straat op of het Westerpark in om daar muziek te maken. Zo ontstaat er voor ons, en hopelijk ook voor andere mensen, een goede sfeer op plekken waar wij in de stad zijn.

Nodig
Amsterdam heeft altijd plaats voor ‘rare’, onvoorspelbare mensen. Dat vind ik een heel belangrijke kwaliteit en een stad heeft daar ruimte voor of mooier nog biedt daar ruimte aan. Een stad heeft rafeltjes nodig.  Dat nieuwe bouwen van deze tijd is enorm dynamisch maar het lijkt ook een soort aankondiging dat voor de vrije ruimte in deze stad het einde nadert. Dat kan en mag niet waar zijn.