Greet Rijksen

Locatie Noord, Boven ‘t IJ

Ik wil niet tot de happy few behoren, maar tot iedereen behoren.

Thuis in de stad
Toen ik voor het eerst schaatste in Noord op die prachtige waterpartijen, voelde ik me intens gelukkig en hier volledig thuis. Ik woon nu al 50 jaar in Amsterdam-Noord maar ben geboren in het centrum. Vlak na de tweede wereldoorlog was er ernstige woningnood en ook in de 60-er en 70-er jaren. Dat is een deel van de geschiedenis van deze stad.

Graag anders zien
Jongeren worden ons stad uit gebonjourd. In deze stad wonen is voor hen onhaalbaar en onbetaalbaar. Jongeren met rijke ouders behouden wellicht hun plek in de stad. Na de tweede wereldoorlog was het verboden om in de stad meer dan één woning te bezitten. Dat zou ik graag opnieuw geïntroduceerd zien. Dan kan een huisjesmelker en speculant als Prins Bernard jr. inpakken. En laten we het afschaffen van erfpacht als de sodemieter terugdraaien.

Zelf doen
Ook al kon ik de grond kopen onder mijn huis, ik heb het uit principe niet gedaan. Mensen toestaan grond te bezitten werkt tomeloze speculatie in de hand. Ook geef ik wiskundebijles en stem op die politieke partij die nog echt de groeiende ongelijkheid wil remmen.

Nodig
De marktwerking neemt maar toe, de woningcorporaties verkopen een groot deel van de sociale huurwoningen. We versterken zo dat gevoel van individualisme waarbij iedereen voor zichzelf gaat. Het is belangrijk dat we met elkaar gaan begrijpen wat de onderliggende strategieën zijn tegen de veryupping van onze stad. Eerst is er de metro en dan komen en masse de projectontwikkelaars hun ding doen. Laten we een manier vinden om ervoor te zorgen dat de gewoontes en gebruiken die de kleinere portemonnee bedienen behouden blijven.