Roman

Locatie Noord, Boven ‘t IJ

De manier waarop landen toegang hebben gekregen tot de Europese Unie, terwijl ze zelf in eigen land nog veel op orde zouden moeten maken, moet beter gemanaged.

Thuis in de stad
Mijn droom was dat Litouwen uit de Europese Unie zou blijven totdat het de eigen zaken op orde had. Maar mijn land stelt de eigen zaken niet op orde. Nu reis ik veel door Europa en werk waar en wanneer ik kan. Ik ben technicus dus ik kan goed werk vinden. En ik werk vind, daar hoop ik mij thuis te voelen.

Graag anders zien
Ik wil dat mijn land zich realiseert waarin het zich dient te ontwikkelen. Zodat het geen gevaar wordt voor dat wat een gezonde, vitale en democratische Europese Unie zou moeten zijn.

Zelf doen
Ik reis veel rond in Europa en praat met iedereen over de Europese Unie.

Nodig
Dat we de Europese Unie niet voor lief nemen en goed begrijpen wat het betekent voor de politieke toekomst van de landen die zijn betrokken. En dat we ons goed realiseren dat de huidige opzet niet alles zaligmakend is. Het is een politiek proces waar we met zijn allen veel meer verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen, wat mij betreft.