Eef van der Meer

Locatie Noord, Van der Pekmarkt

Als je niets doet, behoud je wat je hebt.

Thuis in de stad
Ik heb overal gewoond in de hele wereld.  Mijn onderzoek wijst uit dat Amsterdam het meest gunstige woonklimaat heeft van alle plekken waar ik ben geweest. Dat gaat over tolerantie en eerlijkheid wat mij betreft.

Graag anders zien
Voor de vorige verkiezingen was ik somber. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld; als eenpersoonspartij. Maar je krijgt dan niet echt een podium. Toen de stadscommissies werden gevormd rond de kerst in 2017 werd ineens gesteld dat er ook mensen uit de partijen kandidaat mochten zijn die dan wel ondersteund werden voor hun campagne.  Er is hier niet tegen geprotesteerd. Mensen die gekozen werden voor de stadscommissies treden nu al terug omdat ze het een wassen neus vinden.

Zelf doen
Ik heb me verkiesbaar gesteld en een aantal websites ontwikkeld om inhoudelijk de gang van zaken in het huidige politieke proces van onze stad weer te geven en bloot te leggen. Dat kost veel energie en tijd; op het moment richt ik me op andere zaken.

Nodig
Er zijn burgers nodig in de politiek. En er is een eerlijk speelveld nodig. Laten we daaraan werken zodat de stem van de burger gaat tellen. Er is een interessante praktijk in Amsterdam Oost: ‘Op de stip’, een soort buurtparlement. Burgers agenderen daar zaken, de stadsdeelvoorzitter is erbij. In Noord is men nog niet zo ver en open. Daar wordt gezegd dat als de burger iets op zijn lever heeft, dat-ie dan maar moet komen inspreken.